Ocean Life Residence

İnşaat İlerlemeleri Son Güncelleme: 04.03.2024

Proje Hakkında

Akdeniz’in büyüleyici doğasından ve masmavi sularından ilham alan Ocean Life’ın felsefesi: Evreni ve yaşamı anlamlandırma konusunda ilk günden beri insanlığa yeni kapılar açmaya devam eden bir kavram olarak birçok alanda karşımıza çıkan altın oran üzerine kurulu. Antik çağdan bu yana sanat ve mimaride en iyi uyum ve oranları veren düzen bağıntısı olarak kabul edilen altın oranı merkezine alan OCEAN LIFE doğa’nın kutsal mimarisi ile geometrisi estetiktir, oranlıdır, dengelidir, ritmik ve uyumludur. Anlayışından yola çıkarak Akdeniz’in en mükemmel, doğayla en uyumlu yaşamını yaratıyor.